cách sắp xếp bàn tiệc

Quy tắc cơ bản thường được áp dụng cho mọi bàn tiệc

ban-tiec-480x362

Mỗi kiểu bàn tiệc khác nhau sẽ có những quy định riêng của nó, bao gồm cả những chi tiết như dụng cụ, đồ thủy tinh và chén bát khác